ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2565ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2565 

>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<