draft

ข่าวรับสมัคร สอบบรรจุ โอนย้าย

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 6

การรายงานตัวเพื่อบรร […]

ข่าวรับสมัคร สอบบรรจุ โอนย้าย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่งและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

ข่าวรับสมัคร สอบบรรจุ โอนย้าย

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Scroll to Top