ข้อมูลนักเรียนในสังกัด

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และห้องเรียน
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
DMC รอบ 2567/1
PDF | Excel

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และห้องเรียน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2566
PDF | Excel

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และห้องเรียน
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
DMC รอบ 2566/2
PDF | Excel

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และห้องเรียน
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
DMC รอบ 2566/1
PDF | Excel

ดูไฟล์ทั้งหมดบน  Google Drive

Big Data ข้อมูลนักเรียน

Info Graphic ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในสังกัด

Scroll to Top