โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

รายชื่อ 22 โรงเรียนในสังกัด

1. โรงเรียนปทุมวิไล
2. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
3. โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
4. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
5. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
7. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
8. โรงเรียนบัวแก้วเกษร
9. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
10. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
11. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12. โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง”
13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
14. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
15. โรงเรียนธัญรัตน์
16. โรงเรียนสายปัญญารังสิต
17. โรงเรียนธัญบุรี
18. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
19. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
20. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
22. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงเรียนแยกตามสหวิทยาเขต

ที่ตั้งของโรงเรียน

BIG Data โรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

Scroll to Top