ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ที่อยู่ : 17/13-14 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-5933530 โทรสาร : 02-5933530 ต่อ 401
E-mail : saraban04314@obec.go.th

แผนที่สำนักงาน

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

Scroll to Top