เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพม.ปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวดำหริ จันทชูโต รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝัง และสร้างเสริมจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งให้กับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำหลักการและวิธีการของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายอธิปย์ อู่แก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Scroll to Top