ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพม.ปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวดำหริ จันทชูโต รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวด ระดับประเทศ ประจำปี 2567 กลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 โดย คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน และเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมจงกลพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Scroll to Top