เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพม.ปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Scroll to Top