การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Scroll to Top