รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

Scroll to Top