ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง การประชุมวิชาการ 42 ปีประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง การประชุมวิชาการ 42 ปี