ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒมนาสมรรถนะด้านอาชีพยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒมนาสมรรถนะด้านอาชีพ