ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งคำร้องขอย้าย และแบบคำร้องขอย้าย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งคำร้องขอย้าย และแบบคำร้องขอย้าย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

>>>>>หนังสือ<<<<<

 

>>>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑<<<<<

 

>>>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒<<<<<

 

>>>>>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓<<<<<