การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

 

 

(หนังสือนำส่ง)

 

 

    (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)     (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)    (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)   (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)