ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี>>>>>รายละเอียดประกาศ<<<<<