เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<