เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<