เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<