ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

>>>>ภาพเพิ่มเติม<<<<