ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยวิธีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เพียงช่องทางเดียว