ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คร้งที่ 20  IJSO  รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ <<คลิกที่นี่>>

ตารางกำหนดวัน เวลาสอบและแนวปฎิบัติ <<คลิกที่นี่>>

เนื้อหาที่สอบ  <<คลิกที่นี่>>