การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกการรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศมูลนิธิ สอวน. <<คลิกที่นี่>>  
ใบสมัครคัดเลือก <<คลิกที่นี่>>