สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ที่อยู่ : 17/13-14 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-5933530  
โทรสาร : 02-5933530 ต่อ 401
Website : www.spmpt.go.th
 
 
แผนที่สำนักงาน