การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

แผนการตรวจสอบภายใน สพม.ปทุมธานี ปี 2564