โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
จำนวน 22 โรงเรียน
 

ดูข้อมูล Big Data ของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิกด้านล่าง
https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4bigdata/school
  
 1. โรงเรียนปทุมวิไล
 2. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 3. โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
 4. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
 5. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 7. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
 8. โรงเรียนบัวแก้วเกษร
 9. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
 10. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
 11. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 12. โรงเรียนชัยสิทธาวาส
 13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 14. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 15. โรงเรียนธัญรัตน์
 16. โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 17. โรงเรียนธัญบุรี
 18. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
 19. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
 20. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
 21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
 22. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร