รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing