งบทดลอง

 

 

 

ปีงบประมาณ 2565

 
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2565 https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565 https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing งบทดลอง เดือนธันวาคม 2565 https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing
งบทดลอง เดือนมกราคม 2566  https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing   งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566  https://drive.google.com/file/d/1CnSZ8tFfRUezrKUVZsAnKYx8d7R-uPtn/view?usp=sharing งบทดลอง เดือนมีนาคม 2566  
งบทดลอง เดือนเมษายน 2566   งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566   งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566  
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566   งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566   งบทดลอง เดือนกันยายน 2566